Sözlük
  1. çalışma karnesi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    çalışma karnesi

    Anlam 1 : İşveren tarafından çalışma hayatına başlayan işçiye verilen, onun işçilik durumunu gösterir belge.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük