Sözlük
  1. çapraz kafiye anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    çapraz kafiye

    Anlam 1 : Dörtlüklerde birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin birbiriyle kafiyelenmesi düzeni.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük