Sözlük
  1. çatlasa da (veya çatlasa da patlasa da) anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    çatlasa da (veya çatlasa da patlasa da)

    Anlam 1 : elinden gelen her çareye başvursa da.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük