Sözlük
  1. öğrenim belgesi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    öğrenim belgesi

    Anlam 1 : Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlıbulunduğunu gösterir belge.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük