Sözlük
  1. İlk Çağ anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    İlk Çağ

    Anlam 1 : En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, BatıRoma İmparatorluğunun çöküşyılına kadar süren çağ.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük