Sözlük
  1. ıstampa resim anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    ıstampa resim

    Anlam 1 : Ağaç, bakır gibi yüzeylere oyulan ve tuvale basılan resim sanatı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük