Sözlük
  1. şükür anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    şükür

    Anlam 1 : Tanrı'ya duyulan minneti dile getirme.
    Anlam 2 : Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük