Sözlük
  1. şartlamak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    şartlamak

    Anlam 1 : Dinî inançlar gereğince, kirlenmişsayılan bir şeyi en az üç, en çok kırk kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük