Sözlük
  1. şehnameci anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    şehnameci

    Anlam 1 : Şehname yazarı.
    Anlam 2 : Osmanlılarda vaka'nüvisliğin kuruluşundan önce devletin resmî tarih yazarı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük