Sözlük
  1. -ağan - -eğen anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    -ağan - -eğen

    Anlam 1 : Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük