Sözlük
  1. -gı- -gi, -gu - -gü anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    -gı- -gi, -gu - -gü

    Anlam 1 : Fiilden isim türeten ek: çal-gı, sil-gi, sor-gu, gör-gü; as-kı, tep-ki, coş-ku, küs-kü vb.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük