Sözlük
 1. -ma - -me anlamları...

  Online Türkçe Sözlük

  -ma - -me

  Anlam 1 : Fiilden isim ve sıfat türeten vurgulu ek.
  Anlam 2 : İşisimleri: oku-ma, yaz-ma, gel-me, git-me vb.
  Anlam 3 : Somut isimler: dol-ma, kaz-ma, kapa-ma, dondur-ma, çek-me vb.
  Anlam 4 : Sıfatlar: as-ma (köprü), em-me bas-ma (tulumba), göm-me (dolap) vb.

 2. Türkçe Sözlük

Sözlük