Sözlük
  1. -sı- -si - -su - -sü anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    -sı- -si - -su - -sü

    Anlam 1 : Teklik üçüncü kişi iyelik ekinin ünlü ile biten kelimelere eklenen biçimi: kapı-sı, köşe-si, ordu-su, ütü-sü vb.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük