Sözlük
  1. -sın - -sin - -sun - -sün anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    -sın - -sin - -sun - -sün

    Anlam 1 : İsim ve fiil türünden yüklemlere eklenen teklik 2. kişi eki: akıllısın, genç-sin, çocuk-sun, kötü-sün, gelirsin, gelecek-sin, okuyor-sun, ölmüş-sün vb.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük