Sözlük
  1. Allah ömürler versin anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    Allah ömürler versin

    Anlam 1 : saygıgösterilen bir kimseye selâm veya teşekkür olarak söylenir.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük