Sözlük
  1. Halvetî anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    Halvetî

    Anlam 1 : İbadetlerini tenhada yapan bir tarikat.
    Anlam 2 : Bu tarikattan olan kimse.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük