Sözlük
  1. Hanefîlik anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    Hanefîlik

    Anlam 1 : Hanefî mezhebi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük