Sözlük
  1. Musevîlik anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    Musevîlik

    Anlam 1 : Musa Peygamberin dini, Yahudilik.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük