Sözlük
  1. Rufaîlik anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    Rufaîlik

    Anlam 1 : Ahmed Rifaî'nin kurduğu Sünnî bir tarikat.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük