Sözlük
  1. Tatar anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    Tatar

    Anlam 1 : Tataristan'da, BatıSibirya'da ve Rusya federasyonu'nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük