Sözlük
  1. abesle uğraşmak (veya abesle iştigal etmek) anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    abesle uğraşmak (veya abesle iştigal etmek)

    Anlam 1 : yersiz, yararsız şeylerle vakit öldürmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük