Sözlük
  1. aktar anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    aktar

    Anlam 1 : Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân.
    Anlam 2 : Anadolu'da iğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satan kimse veya dükkân.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük