Sözlük
  1. allak bullak etmek anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    allak bullak etmek

    Anlam 1 : karmakarışık bir duruma getirmek, düzeni bozmak.
    Anlam 2 : (aklını, zihnini) düşünemez duruma getirmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük