Sözlük
  1. ambale olmak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    ambale olmak

    Anlam 1 : Çok yorulup işgöremez, düşünemez duruma gelmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük