Sözlük
  1. at binenin (veya işbilenin), kılıç kuşananın anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    at binenin (veya işbilenin), kılıç kuşananın

    Anlam 1 : her şey, onu gereği gibi kullanmasınıbilene yakışır.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük