Sözlük
  1. at nalıkadar anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    at nalıkadar

    Anlam 1 : (nişan, madalya, elmas, plâka gibi göğse takılan şeyler için) pek büyük.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük