Sözlük
  1. avukat tutmak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    avukat tutmak

    Anlam 1 : adlî işlemleri gereğince yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kılmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük