Sözlük
  1. ayak divanı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    ayak divanı

    Anlam 1 : Olağanüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padişahın katılmasıyla bir konuyu görüşmek ve karara bağlamak için yapılan toplantı, ayakta toplanan meclis.
    Anlam 2 : Ayakta yapılan sohbet.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük