Sözlük
  1. bükünlü anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    bükünlü

    Anlam 1 : Türetmede ve çekimde kelime kökleri değişikliğe uğrayan (dil), insirafî.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük