Sözlük
  1. babasıtutmak (veya babalarıüstünde olmak) anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    babasıtutmak (veya babalarıüstünde olmak)

    Anlam 1 : gibi deyimlerde "çok öfkelenmek, öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamında geçer.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük