Sözlük
  1. bangır bangır ağlamak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    bangır bangır ağlamak

    Anlam 1 : yüksek sesle, hıçrıkarak ağlamak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük