Sözlük
  1. batakhane anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    batakhane

    Anlam 1 : Gidenlerin dolandırıldığıveya kötü bir durumda bırakıldığıyer.
    Anlam 2 : İşlerin zamanında ve gereğince yapılmadığıyer.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük