Sözlük
  1. belirli nesne anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    belirli nesne

    Anlam 1 : Belirtme durumu ekini almış, geçişli fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük