Sözlük
  1. belirtme durumu anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    belirtme durumu

    Anlam 1 : Yüklemi geçişli bir fiil olan cümlede fiilin doğrudan etkilediği -i (-ı, -u, -ü) ekini almışisim, yükleme durumu, i hâli, akuzatif. Evi gördüm. Yazıyıokudum.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük