Sözlük
  1. beyin yıkamak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    beyin yıkamak

    Anlam 1 : insanı, kendine özgü düşünce ve dünya görüşüne yabancılaştırmak, başka yönde düşünür ve davranır duruma getirmek amacıyla çeşitli yollarla etkilemek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük