Sözlük
  1. boşanma ilâmı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    boşanma ilâmı

    Anlam 1 : Mahkemenin boşanmayıkesin hükme bağladığınıbelirterek verdiği resmî belge.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük