Sözlük
  1. bocuk anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    bocuk

    Anlam 1 : (Ortodokslarca kutlanan) İsa'nın doğum yortusu.
    Anlam 2 : Domuz.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük