Sözlük
  1. boyu boyuna, huyu huyuna anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    boyu boyuna, huyu huyuna

    Anlam 1 : karıkoca veya arkadaşlar arasında her bakımdan uygunluk olmasıgerekir.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük