Sözlük
  1. can sıkıntısı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    can sıkıntısı

    Anlam 1 : yapılacak bir işolmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânıbulunamadığıiçin duyulan tedirginlik, bunalım.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük