Sözlük
  1. canıile uğraşmak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    canıile uğraşmak

    Anlam 1 : ağır hasta olmak, ölüm döşeğinde can çekişmek.
    Anlam 2 : büyük sıkıntıya düşmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük