Sözlük
  1. cankurtaran çanı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    cankurtaran çanı

    Anlam 1 : Tipili veya sisli havalarda sığınacak veya yönelecek yeri yolculara, gemilere belli etmek için kullanılan çan (veya düdük).

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük