Sözlük
  1. dışa vurum anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    dışa vurum

    Anlam 1 : Ruhî olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması; insan ruhunun algılanabilecek biçimde kendini dışa yansıtması, ifade.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük