Sözlük
  1. deklâre etmek anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    deklâre etmek

    Anlam 1 : bildirmek.
    Anlam 2 : gümrüklerde vergi konusu olacak eşya vb.yi resmî makama bildirmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük