Sözlük
  1. deneyselcilik anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    deneyselcilik

    Anlam 1 : Gerçek bilginin ancak deney yoluyla elde edilebileceğini; bilgilerimizin varsayıma dayanan bir nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini; değerler ile ahlâklılığın mutlak değil, toplumsal olduğunu ileri süren

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük