Sözlük
  1. dişdamak ünsüzü anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    dişdamak ünsüzü

    Anlam 1 : Bkz. dişeti damak ünsüzü.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük