Sözlük
  1. dil lâboratuvarı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    dil lâboratuvarı

    Anlam 1 : Teyp yardımıyla yabancıdilleri öğretmek için düzenlenmişözel yer.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük