Sözlük
  1. diyalel anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    diyalel

    Anlam 1 : Bir önermeyi başka bir önerme ile tanıtlamak yoluyla yapılan sofizm, üstü örtülü bir tür kısır döngü.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük