Sözlük
  1. dizin anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    dizin

    Anlam 1 : Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adıvb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist.
    Anlam 2 : Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrıbir kitap veya

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük