Sözlük
  1. doğal gaz anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    doğal gaz

    Anlam 1 : Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayıalan ve petrolün bir cinsi olan yanıcıgaz.
    Anlam 2 : Hidrokarbon rezervuarısahalarında açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazıile az miktarda propan,

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük