Sözlük
  1. edebiyat tarihi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    edebiyat tarihi

    Anlam 1 : Bütün edebî hareketleri, dönemleri, yazar ve şairleri, dil ve üslûp özelliklerini açıklayan bilim dalıveya kitap.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük